BUSINESS SWEDEN: EXPORTCHEFSINDEX SJÖNK 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Business Swedens exportchefsindex sjönk till 53,9 under det andra kvartalet från 57,5 föregående kvartal.

Nedgången i EMI andra kvartalet var förhållandevis

stor, vilket indikerar att exportföretagens tillförsikt åter faller. Att EMI ligger kvar över 50-strecket - som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism - signalerar dock att exportföretagen har en optimistisk syn på exporten, enligt Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Hon noterar att den dystrare synen avspeglas i att företagen är missnöjda med exportorderstockarna och att fler företag förväntar sig kortare leveranstider, vilket indikerar

minskad aktivitet. Samtidigt har färre företag en optimistisk syn på exportförsäljningen i nuläget.

Det samlade indexet för förväntad exportefterfrågan föll trendmässigt under hela 2018, men återhämtade sig tillfälligt första kvartalet i år. Andra kvartalet föll index åter jämfört med föregående kvartal.

"Synen på förväntad exportefterfrågan skiljer sig emellertid åt mellan olika regioner. Fallet andra kvartalet förklaras helt och hållet av nedgången i index för förväntad exportefterfrågan från Europa", enligt Lena Sellgren.

Index för förväntad exportefterfrågan från Nordamerika liksom Asien och Oceanien var i det närmaste oförändrade, medan index för Sydamerika steg andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal.

"Sammantaget kan vi konstatera att det är avslaget i Europa och Asien medan det är uppåt i Nord- och Sydamerika - än så länge!", skriver Lena Sellgren.

Undersökningen genomförs bland exportansvariga i 225 företag. Ett exportchefsindex över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning, och tvärtom.

             2 kv    1 kv    4 kv    3 kv
==============================================================
Exportchefsindex     53,9    57,5    57,4    59,9
Nuläge          55,4    59,7    59,0    63,5
Prognos         52,4    55,3    55,8    56,4
==============================================================

Bild: Exportchefsindex

image