BUFAB: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 67 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbolaget Bufab redovisar ett resultat efter skatt på 67 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (54). Resultatet per aktie uppgick till 1:78 kronor (1:41).

Rörelseresultatet landade på 98 miljoner kronor (78). Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet med +6 miljoner kronor, volym med +27 miljoner, "pris/kostnad/mix" och övrigt med -22 miljoner samt förvärv med 8 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 980 miljoner kronor (823).

Den organiska tillväxten i koncernen var 9 procent, varav 8 procent i segment Sweden och 11 procent i segment International. Kvartalet hade positiva kalendereffekter i samma nivå som första kvartalets negativa effekter, det vill säga cirka 3 procent. Justerat för dessa var den organiska tillväxten något lägre än under det första kvartalet.

Den underliggande efterfrågan och marknadsandelen bedöms vara högre i båda segmenten jämfört med föregående år, skriver Bufab i sin delårsrapport.