BUFAB: LILJEDAHLS FORTSÄTTER KÖPA, HAR NU 24,8%

STOCKHOLM (Direkt) Fästelementtillverkaren Bufabs största ägare, Liljedahl Group, fortsätter att öka sitt innehav i företaget.

Den 21 februari köpte Liljedahl Group ytterligare 158.000 aktier till kursen 108 kronor per aktie, innebärande en total köpeskilling på 17 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista där affären rapporterats visa styrelseledamoten Bengt Liljedahl.

På torsdagen rapporterade Direkt att Liljedahl den 20 februari köpt aktier för 10,8 miljoner kronor.

Liljedahl Group äger cirka 9,4 miljoner aktier efter det senaste köpet, motsvarande cirka 24,8 procent av kapital och röster.

Familjens ägande har utökats i flera omgångar under de senaste åren. I början av 2017 uppgick ägarandelen till 17,4 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Liljedahl Group är ett familjeägt investmentföretag med flera helägda innehav.