Budget: ser BNP-tillväxt på 1,4% i år, reformer för 30 mdr kr

STOCKHOLM (Direkt) Sveriges BNP väntas öka med 1,4 procent i år och 1,4 procent nästa år.

Det skriver regeringen i höstbudgeten.

Prognosen är densamma som den som presenterades av finansminister Magdalena Andersson i Harpsund den 22 augusti.

I vårbudgeten i april spåddes BNP öka med 1,6 procent i år och 1,6 procent nästa år.

Arbetslösheten väntas uppgå till 6,3 procent i år och 6,4 procent nästa år, medan den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till +0,4 procent av BNP i år och +0,3 procent nästa år.

Regeringen konstaterar att efter några år med hög tillväxt sker nu en konjunkturavmattning i världsekonomin och i Sverige, även om resursutnyttjandet i svensk ekonomi fortsatt är högre än normalt.

Samtidigt har flera av de risker som regeringen lyft fram under de senaste åren ökat - till exempel handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU.

"Svensk ekonomi står väl rustad för att möta osäkerheterna i omvärlden och nationellt. Statsfinanserna uppvisar överskott, statsskuldskvoten är den lägsta sedan slutet av 1970-talet och arbetslösheten har sjunkit. Vi har fört en ansvarsfull finanspolitik så att Sverige kan möta avmattningen med väl avvägda reformer", säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

För 2020 genomför regeringen reformer värda cirka 30 miljarder kronor, varav cirka 6 miljarder kronor är finansierade. Nettoeffekten på de offentliga finanserna blir därmed cirka 24 miljarder kronor.

Bild: BNP-prognoser från regeringen och KI

image

Bild: Prognos arbetslöshet från regeringen och KI

image