BUBA: INDIKATIONER PÅ STABILISERING I TILLVERKNINGSINDUSTRIN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nedåttrenden för tyska exportorienterade företag fortsatte i slutet av 2019, men det finns indikationer på att tillverkningsindustrin kan stabiliseras i början av året.

Det skriver den tyska centralbanken Bundesbank (Buba) i en månadsrapport på måndagen, enligt Bloomberg News.

Centralbanken noterar att industriorderingången inte har försvagats ytterligare de senaste månaderna, och exporten har vuxit markant. Förtroendet bland företagen har förbättrats något och de kortsiktiga exportförväntningarna har återhämtat sig något och blivit positiva för första gången på ett halvår.

Buba noterar vidare att det inte syns något slut för den starka utvecklingen i byggsektorn.