BRISTOL-MYERS SQUIBB: PRESENTERAR IMMUNTERAPIKOMBO VID ASCO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb kommer i samband med den vetenskapliga cancerkongressen Asco 2020 att presentera de första resultaten från Checkmate-9LA studien i fas 3 vid behandling av icke småcellig lungcancer. Studien är utförd med en kombinationsbehandling av de två immunterapiläkemedlen Opdivo och Yervoy samt cellgifter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I en interimsanalys visade sig kombinationen ge en förlängd överlevnad, en fördel som visade sig bestå vid behandling i minst ett år.

Vid interimsanalysen med minsta uppföljningstid på 8,1 månader hade immunterapikombinationen en minskad risk för dödsfall med 31 procent jämfört med patienter enbart behandlade med cellgifter. I en uppföljning om minst 12,7 månader visade kombinationen en medianöverlevnad på 15,6 månader jämfört med 10,9 månader för patienter i behandlingsarmen med enbart cellgifter.

Opdivo tillhör läkemedelsklassen PD-1 hämmare medan Yervoy är en så kallad CTLA-4 hämmare.

Cancerkongressen Asco 2020 kommer i år att hållas virtuellt mellan den 29-31 maj i spåren av utbrottet av covid-19.