Brinova: riktad emission, tillförs 174 mln kr, kurs 24 kr

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Brinova genomför en riktad nyemission om cirka 7,2 miljoner B-aktier genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Det framgår av ett pressmeddelande som offentliggjordes efter Stockholmsbörsens stängning på tisdagen.

"Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt öka den institutionella ägarbasen", skriver Brinova som även uppger att den potentiella nyemissionen genomförs för ökad finansiell flexibilitet för att kunna fortsätta skapa värden genom selektiva förvärv.

Ett styrelsebeslut om att emittera upp till cirka 7,2 miljoner B-aktier ryms inom det bemyndigande som årsstämman beslutade om den 2 maj 2019.

Teckningskursen i emissionen fastställdes till 24 kronor per aktie och motsvarar en premie om cirka 0,8 procent mot tisdagens stängningskurs.

Bolaget tillförs därmed cirka 173,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond och Odin Eiendom.