BRIGHTER: NETTORESULTATET BLEV -15,8 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vårdutvecklaren Brighter, vars aktie handlas på First North, redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet 2019 på -15,8 miljoner kronor (-11,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:22 kronor (-0:17).

Rörelseresultatet sjönk till -12,7 miljoner kronor (-11,0).

Rörelseintäkterna under kvartalet steg till 8,7 miljoner kronor (7,2).