BRIGHTER: GENOMFÖR RIKTAD EMISSION PÅ 5 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Vårdutvecklaren Brighter, vars aktie handlas på First North, har beslutat om att genomföra ytterligare en riktad nyemission. Den här gången är beloppet 5 miljoner kronor. Teckningskursen är 9:63 kronor, vilket innebär 10 procents rabatt gentemot stängningskursen den 10 juli.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen genomförs med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 och kommer att ske genom kontant inbetalning.

"Erhållet kontantbelopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera tidigare lån från dessa långivare. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kapitaleffektivt sätt stärka bolagets balansräkning", skriver Brighter som på senare tid har genomfört flera riktade emissioner och använt pengarna för att betala tillbaka lån.