BP: SKA SÄLJA AV OLJEPROJEKT FÖR ATT NÅ FN-KLIMATMÅLEN - BN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Brittiska BP planerar att sälja av vissa oljeprojekt och att minska utvecklingsverksamheter kring andra som en del av arbetet med att linjera affärerna med FN:s klimatöverenskommelse, det så kallade Parisavtalet, enligt Bloomberg.

Seniora chefer inom BP har sammanträtt de senaste dagarna för att diskutera hur koldioxidutsläpp ska minskas i enlighet med en aktieägarresolution som krävt en förklaring från bolaget kring hur investerandet gör att bolaget närmar sig Parisavtalet, skriver Bloomberg. Parisavtalet är upprättat för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius till år 2100 jämfört med förindustriell tid.

BP:s vd, Bob Dudley, ville under ett analytikersamtal inte uppge närmare vilka verksamheter som kommer att avyttras, men det ska röra sig om flera mycket koldioxidintensiva verksamheter enligt ett förslag från ledande poster.

"Regeringar och partners är involverade. Vi är säkra på att vi har en väg framåt, som kanske inte är spikrak, men som sätter oss på rätt spår mot Paris-målen", sade Bob Dudley enligt nyhetsbyrån.

BP kommer "inte göra saker som kanske varit ett alternativ tidigare", exempelvis framställa vissa typer av olja som har särskilt högt klimatavtryck, sade vd:n.

Den rapport som blev konsekvensen av hårda påtryckningar och ett överväldigande stöd för att bolaget ska linjeras med FN-protokollet ska publiceras innan nästa stämma i maj 2020. Om dylik avyttring av verksamhet faktiskt är ett sätt att minska utsläppen bolaget gör sig skyldigt till har varit en knäckfråga givet att utsläppen förs över på köparen.

Uttalanden från Bob Dudley i samband med avyttringen av verksamhet i Prudhoe Bay-området i Alaska i augusti blev uppmärksammade, då vd:n hävdade att BP:s klimatavtryck förbättrades i och med försäljningen. Köparen, Hilcorp Energy, planerar dessutom större investeringar än BP någonsin gjorde.

BP kritiseras också i en färsk rapport från tankesmedjan Carbon Tracker för två projekt, ett i Angola och ett i Azerbajdzjan, som inte kunde anses vara i linje med Parisavtalet. BP-chefen Bob Dudley anser dock att bolaget samtidigt gör bra saker, men att kritikerna inte beaktar det.

"Vi ska reducera utsläppen från vår verksamhet, reducera utsläppen från våra produkter och komma fram till nya affärsmodeller", sade han.

"Vi har exempelvis en stor solenergiverksamhet, en stor biobränsleproduktion och en vindkraftsenhet, men det beaktas nästan inte i beräkningarna", sade vd:n, som tidigare sagt att bolaget redan är i linje med Parisavtalet.