BOULE DIAGNOSTICS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 0,3 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Boule Diagnostics redovisar ett resultat efter skatt på 0,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (14,9).

Rörelseresultatet blev 5,9 miljoner kronor (19,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,0 procent (18,4).

I samband med förändringar i distributörsstrukturen i Ryssland har en kreditrisk identifierats. Boule har därför gjort en reservering för osäkra kundfordring om 5,9 miljoner kronor. Bolaget hade tidigare flaggat för ett reserveringsbelopp om 6 miljoner.

Exklusive reserveringen för osäkra kundfordringar uppgick rörelsemarginalen till 9,8 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 120 miljoner kronor (108).