BÖRSVECKAN: KÖP ACANDO, EWORK, SOFTRONIC, KNOWIT, SEMCON, BTS

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan går i sitt senaste nummer igenom IT-konsulterna på Stockholmsbörsen. Det blir köpråd för Acando, Ework, Softronic, Knowit, Semcon och BTS. För Hiq, Tieto, Prevas, B3 Consulting och Addnode blir rekommendationen att avvakta.

Konsultfirman Acando fortsätter att uppvisa en hög tillväxttakt men löneinflation och andra satsningar gör att lönsamheten inte riktigt hänger med. På sikt kommer dock nuvarande satsningar att innebära skördetid för bolaget och tidningens köpråd behålls.

Kursnedgången i konsultmäklaren Ework på 20 procent den senaste månaden skapar ett bra köptillfälle för den som är lite mer långsiktig och Börsveckan bedömer att bakslaget med rapporten för det tredje kvartalet troligtvis bara handlar om ett hack i kurvan.

Allt sammantaget ser Softronic attraktivt värderad ut efter kursraset som följde rapporten på det tredje kvartalet. Kärnaffären tuffar dock på ganska bra och med en stark balansräkning och låg värdering lockar aktien, anser Börsveckan.

Konsultbolaget Knowit pekas ut som ett av de mest välskötta i sektorn och även om värderingen inte är superlåg så går det att se uppsida på nuvarande kursnivåer. Med en hyggligt stabil intäktsbas med stor andel offentlig sektor och goda rekryteringsmöjligheter torde nedsidan vara bättre skyddad än hos andra konkurrenter, enligt Börsveckan.

Att Semcon är en väldigt cyklisk konsult med stor exponering mot fordonsindustrin och ett förmodat storkundsberoende hos Volvo motiverar en viss rabatt på aktien, men den rabatten är för stor just nu, enligt Börsveckan. Trots konjunkturoron och storkundsberoendet går Semcon åt rätt håll och prislappen är för låg för att inte köpa.

Konsult- och utbildningsbolaget BTS:s kurs har gått upp mycket, vilket är välförtjänt givet den fina operativa trenden som bolaget haft. Sett över ett flerårsperspektiv så ser BTS intressant ut på nuvarande kursnivåer och rådet blir ändå köp.

Hiq har länge betraktats som stjärnan bland IT-konsulterna, men i år har bolagets lönsamhet tappat rejält om än från höga nivåer. Börsveckan är tveksam till en snabb återhämtning och sätter rådet avvakta på Hiq.

Även för Tieto är rekommendationen att avvakta. För att se en stor uppsida i Tieto-aktien i dag behöver man tro på att lönsamheten förbättras till över 12 procent år 2020 alternativt att ledningen under perioden gör attraktiva förvärv med en hög avkastning.

"Det återstår att se om man lyckas, men vi känner inte att det är ett bra köptillfälle i Tieto just nu", skriver Börsveckan.

För Prevas går det sidledes med en omsättning som i princip står still samtidigt som lönsamheten sjunker. Detta på en marknad som beskrivs som mycket stark, påpekar tidningen och avstår från Prevas-aktien.

B3 Consultings lönsamhet stiger, men är fortfarande låg relativt vad en premiumkonsult borde kunna uppvisa. I kombination med en hygglig direktavkastning kan totalavkastningen bli bra men det räcker inte hela vägen fram till köp då tidningen ser bättre "case" annorstädes i sektorn.

Även för Addnode blir rådet att avvakta. Aktie har utklassat index under såväl 2017 som 2018 men ser nu fullvärderad ut på tolv månaders sikt.