BÖRS: MELKER SCHÖRLING AB SÅLT I HEXAGON, HEXPOL OCH AAK (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Melker Schörling AB har sålt aktier i mätteknikbolaget Hexagon, polymertillverkaren Hexpol och specialfettstillverkaren AAK för sammantaget 2,2 miljarder kronor under de senaste dagarna.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

I Hexagon har Melker Schörling AB sålt cirka 3,7 miljoner B-aktier för drygt 1,7 miljarder kronor.

Efter försäljningarna äger investmentbolaget 70 miljoner B-aktier samt 16 miljoner A-aktier. Det motsvarar 23,6 procent av kapitalet samt 45,1 procent av rösterna. Kapitalandelen låg på 24,5 procent innan försäljningarna.

I Hexpol har Melker Schörling AB avyttrat omkring 3,2 miljoner B-aktier för cirka 244 miljoner kronor.

Melker Schörling AB äger efter avyttringarna 69,4 miljoner B-aktier samt 15 miljoner A-aktier. Det motsvarar omkring 24,5 procent av kapitalet och 45,5 procent av rösterna i Hexpol.

Vidare har Melker Schörling AB sålt 1,8 miljoner aktier i AAK för omkring 242 miljoner kronor. I AAK äger Melker Schörling numera omkring 78,8 miljoner aktier vilket motsvarar drygt 31 procent av kapital och röster.