BÖRS: MELKER SCHÖRLING AB SÅLT I HEXAGON, HEXPOL OCH AAK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Melker Schörling AB har sålt aktier i mätteknikbolaget Hexagon, polymertillverkaren Hexpol och specialfettstillverkaren AAK för sammantaget över 2 miljarder kronor under de senaste dagarna.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

I Hexagon har Melker Schörling AB sålt cirka 3,7 miljoner B-aktier för drygt 1,7 miljarder kronor.

Efter försäljningarna äger investmentbolaget omkring 70 miljoner B-aktier samt 16 miljoner A-aktier. Det motsvarar cirka 24 procent av kapitalet samt 45,3 procent av rösterna.

I Hexpol har Melker Schörling AB avyttrat omkring 3,2 miljoner B-aktier för cirka 244 miljoner kronor.

Melker Schörling AB äger efter avyttringarna runt 69,4 miljoner B-aktier samt 15 miljoner A-aktier.

Det motsvarar omkring 24,6 procent av kapitalet och 45,6 procent av rösterna.

Vidare har Melker Schörling AB sålt 1,8 miljoner aktier i AAK för omkring 242 miljoner kronor.

I AAK äger Melker Schörling numera omkring 79,6 miljoner aktier vilket motsvarar omkring 31 procent av kapital och röster.