Boozt: sänker tillväxtprognos, höjer marginalprognos 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsbolaget Boozt sänker sin prognos för omsättningstillväxten 2019 till 23-26 procent, att jämföra med tidigare bedömning som var över 27 procent.

Under årets nio första månader ökade tillväxten med 25,6 procent och i det tredje kvartalet enskilt noterades en uppgång på 22,3 procent.

"I oktober gjorde vi förändringar i avtalsstrukturen avseende en stor varumärkespartner. Vi ingick ett konsignationsliknande avtal med varumärkespartnern som äger varorna på vårt lager, vilket får effekten att det endast är vår konsignationsavgift som redovisas som intäkt. Detta påverkar nettoomsättningen negativt men förbättrar vårt rörelsekapital med ungefär 1 procentenhet. Den här förändringen i kombination med att vi på grund av avmattningen i klädbranschen i Danmark och Sverige, gör att vi går in i det fjärde kvartalet med större försiktighet", skriver vd Hermann Haraldsson i delårsrapporten.

Boozt justerar samtidigt upp sin rörelsemarginalprognos, från tidigare över 2,3 procent till nu över 2,5 procent, med hänvisning till verksamhetsförbättringar.

"Förbättringarna är ett första litet steg av flera initiativ till effektiviseringar i verksamheten som vi identifierat. Initiativen kommer att bidra under de kommande åren och möjliggör en fortsatt hög investering i tillväxt samtidigt som rörelsemarginalmålet på medellång sikt om 6 procent uppnås", skriver vd:n.