Bong: signifikant försäljningsnedgång april-maj

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong Koncernen har på grund av covid-19-pandemin lidit en signifikant nedgång i försäljning under april och maj 2020, särskilt i Frankrike och Storbritannien.

Det skriver Bong i ett pressmeddelande med anledning av att bolaget inleder skriftligt förfarande för att erhålla obligationsinnehavares godkännande av vissa villkorsändringar i bolagets utestående seniora obligationer.

"Dessutom har gruppen sett, och förväntar sig att fortsatt se, försenade och uteblivna betalningar från kunder. Koncernen har vidtagit flertalet åtgärder i syfte att reducera kostnader och anpassa verksamheten till den förändrade efterfrågan för att mildra dessa effekter på kort sikt, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att möta både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar", skriver Bong.

Bong uppger vidare att bolaget nu ser flertalet europeiska länder öppna upp och lyfta restriktionerna på företag och verksamheter. Bong hyser därför tilltro till att försäljningen kommer att börja öka igen, även om det är en lång väg tillbaka till de nivåer som förelåg före covid-19.

"Koncernen kommer med tiden att kunna återgå till ett normalläge och fortsätta utvecklingen av verksamheten, under förutsättning att ändringarna av villkoren för obligationerna godkänns", skriver bolaget.

Det övergripande målet med ändringarna är att tillåta koncernen att ta upp ytterligare finansiering i form av statligt garanterade stödlån.