BONG: SIGNIFIKANT FÖRSÄLJNINGSNEDGÅNG APRIL-MAJ

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong Koncernen har på grund av covid-19-pandemin lidit en signifikant nedgång i försäljning under april och maj 2020, särskilt i Frankrike och Storbritannien.

Det skriver Bong i ett pressmeddelande med anledning av att bolaget inleder skriftligt förfarande för att erhålla obligationsinnehavares godkännande av vissa villkorsändringar i bolagets utestående seniora obligationer.

"Dessutom har gruppen sett, och förväntar sig att fortsatt se, försenade och uteblivna betalningar från kunder. Koncernen har vidtagit flertalet åtgärder i syfte att reducera kostnader och anpassa verksamheten till den förändrade efterfrågan för att mildra dessa effekter på kort sikt, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att möta både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar", skriver Bong.