BONG: SER RÅVARUPRISER INOM KUVERT OFÖRÄNDRAD NIVÅ 3 KV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong uppskattar att råvarupriserna inom bolagets kuvertenhet kommer att förbli oförändrade under det tredje kvartalet 2019.

Det skriver vd Kai Steigleder i delårsrapporten.

Under andra kvartalet har Bongs råvarupriser inom Kuvert i stort varit oförändrade.

"Detta har givit oss nödvändig tid att stabilisera och förbättra våra försäljningspriser och kompensera för de tidigare prisökningarna på råvaror och därmed till viss del återfått våra försäljningsmarginaler", skriver han.

Inom Kuvert är segmentet för kontorsmaterial, som är en av bolagets största kundgrupper, under stor finansiell press på grund av försämrad försäljning och konkurrens.

"Detta gäller framförallt för den brittiska marknaden. Bong förlorade främst mindre lönsam försäljning och omsättning som ett resultat av denna situation. För att förbättra lönsamheten fortsätter vi dock att öka våra priser", skriver Kai Steigleder.