BONG: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -16 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -16 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-17). Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:08).

Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 19 miljoner kronor (21).

Nettoomsättningen uppgick till 507 miljoner kronor (543).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner kronor (10).

Koncernens bruttomarginal har stabiliserats och ligger på samma nivå som föregående år, heter det.

Effekten av IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 2 miljoner kronor. Valutakursförändringar påverkade inte rörelseresultatet för perioden.