BONG: OMSÄTTNING STEG 2% 1 KV, FOKUS ÅTERFÅ LÖNSAMHET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bongs valutajusterade omsättning ökade med 2 procent under första kvartalet 2019, trots en volymnedgång på 4 procent under perioden.

Det skriver Bong i sin delårsrapport.

"Som resultat av prisökningar mot kunder har Bongs bruttomarginal stabiliserats och ligger på samma nivå som föregående år", kommenterar vd Kai Steigleder i rapporten.

Kuvertmarknaden fortsätter att vika samtidigt som priser för råvaror ökat kontinuerligt sedan 2016. Bong har löpande ökat försäljningspriserna till marknaden för att kompensera. Bolaget tror att omstruktureringen och konsolideringen av kuvertbranschen fortsätter.

Vad gäller lätta förpackningar stod dessa för cirka 23 procent av Bongs totala omsättning under första kvartalet.

"Försäljningen av lätta förpackningar, rensat för valutaeffekter har ökat med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Inom e-handel ökar Bongs försäljning av luftbubbelpåsar", skriver Bong.

Vidare skriver Bong att bolagets verksamhet i Storbritannien är väl förberedd för eventuella förändringar med anledning av brexit innefattande bland annat införsel av papper till produktionen. Påverkan på andra enheter i koncernen är begränsad, heter det.

I den närmaste framtiden kommer ett fokusområde vara att återfå lönsamheten genom att köra ett effektiviseringsprogram i fabrikerna för att reducera fasta kostnader och pappersavfall samt att optimera användandet av insatsvaror i allmänhet. Andra fokusområden kommer vara på Lätta Förpackningar, arbeta för en tvåsiffrig årlig tillväxt under de kommande fem åren inom retailverksamheten och att lansera ett nytt sortiment av hållbara, miljövänliga och lätta e-handelspåsar under tredje kvartalet 2019.

Bongs resultat per aktie under första kvartalet uppgick till 0:01 kronor ((-0:02).