BONESUPPORT: ANALYS VISAR HÄLSOEKONOMISK EVIDENS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonesupport, verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att antalet patientbesök efter operation och tiden på sjukhus kan förkortas med hjälp av Cerament G.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En analys visade enligt bolaget att enstegsprocedurer med tillsats av Cerament G eller Cerament V vid Nuffield Orthopedic Hospital minskade patienternas vistelse på sjukhus med i genomsnitt 35 procent eller över sex dagar mindre per patient.

Data bygger på en analys av mer än 20.000 patienter i Storbritannien under tiden 2013-2017. Patienterna följdes två år före och två år efter operation.

"Att möjliggöra för patienter att återvända hem en vecka tidigare är inte bara bra för sjukhuset utan innebär en stor fördel för patienterna", skriver Emil Billbäck, vd för Bonesupport.

Data presenterades första gången vid en konferens den 12-13 september och den fullständiga analysen förväntas publiceras inom kort enligt bolagt.