BOMARKNAD: SMÅ PRISFÖRÄNDRINGAR I SEPTEMBER - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Valueguards HOX-index över bostadspriserna väntas visa ganska små säsongsjusterade förändringar i september, bedömer de analytiker som har siffersatta prognoser.

HOX-index steg 1,9 procent i augusti, vilken säsongsrensat motsvarade en uppgång med 0,2 procent.

Valueguard själva har redan preliminärt redovisat prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm under de första två veckorna i september, då priserna låg kvar på samma nivå som i augusti.

Nordea räknar med att HOX-index stiger med 0,5 procent säsongsrensat i september. I årstakt väntas priserna sjunka 3,2 procent, efter -4,7 procent i augusti. Bostadsrätter i Stockholm väntas ha varit oförändrade säsongsrensat från augusti och sjunkit 5,0 procent i årstakt.

SEB väntar sig att HOX-index sjunker 0,5 procent från augusti och sjunker 3,8 procent i årstakt. Säsongsrensat innebär det en nedgång med runt 0,3 procent under månaden.

Swedbank räknar med att Valueguards statistik kommer att visa på en fortsatt sidledes utveckling, med en fortsatt stabilisering av årstakten. För det talar bland annat data från Svensk Mäklarstatistik liksom Valueguards egen redovisning av Stockholmspriserna under första halvan av september.

SEB:s boprisindikator visade dock på en vikande tro på stigande bopriser bland hushållen i oktober, särskilt i Stockholm.

"Det är för tidigt att säga om den minskade optimismen i Stockholm är ett trendbrott eller en outlier. Givet att utbudet i framförallt Stockholm och Göteborg i närtid bedöms vara fortsatt högt och att en större andel hushåll här bedöms påverkas av det utökade amorteringskravet är risken att viss svaghet här kan fortsätta under hösten", skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

Danske Bank har en indikator för priset på bostadsrätter i Stockholm, baserat på slutpriser från Hemnet. Enligt indikatorn har priserna på bostadsrätter sjunkit med 0,2 procent i Stockholm i september. Givet att höstsäsongen, september till och med december, normalt är säsongsmässigt svagare kan det enligt banken ses som ett tecken på stabilisering.

Danske Bank håller ändå fast vid bedömningen att bostadspriserna ska fortsätta ned, för en total nedgång på 15-20 procent från toppen, även om de medger att det kan ta längre tid än de trott och utvecklingen hittills i år innebär uppåtrisker för den prognosen

Enligt Svensk Mäklarstatistik steg bostadsrättspriserna med 2 procent i september medan villapriserna sjönk 1 procent, detta beräknat som ett tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar.

HOX-index har tagits fram sedan 2005 och har i genomsnitt sedan dess i genomsnitt stigit 0,4 procent mellan augusti och september.

Valueguards boprisstatistik för september publiceras torsdagen den 18 oktober klockan 9.00.