Bomarknad: bostadspriser kan stiga i år, planar sedan ut - SBAB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter att tidigare ha räknat med oförändrade bostadspriser i flera år tror nu SBAB att bostadspriserna kan stiga något i år, för att sedan plana ut. Orsaken är lägre räntor.

Det skriver SBAB i sin rapport bomarknadsnytt på torsdagen.

"Med nedpressade förväntningar på räntehöjningar finns utrymme för bostadspriserna att visa en uppgång när året summeras. Därefter väntas de ligga mer eller mindre stilla", säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Enligt SBAB:s modellprognos stiger bostadspriserna med 6 procent i år för att sedan ligga i princip stilla under de kommande åren.

SBAB tror att nästa räntehöjning från Riksbanken dröjer till våren 2022, vilket innebär att korta bolåneräntor förblir rätt stabila fram till dess. Riksbanken själva fortsätter att flagga för en räntehöjning runt årsskiftet.

"Jag förstår inte riktigt Riksbankens agerande just nu. Trots en initialt fortsatt låg underliggande inflation rensad för energipriser - och tvärtemot de flesta andra bedömare - säger man att det under sommaren inte hänt något väsentligt som ändrat bilden om behovet av en snar höjning av reporäntan. Samtidigt justerar man ned synen på räntenivån rejält på några års sikt. Det förefaller inkonsekvent med tanke på att penningpolitiken anses påverka ekonomin med 1-2 års fördröjning", säger Robert Boije.

Han spekulerar i att Riksbanken kanske påverkats av debatten om den svaga kronan eller synen att det behövs större utrymme att kunna sänka räntan senare i händelse av en mer markant global lågkonjunktur, men det är samtidigt argument som Riksbanken tidigare avfärdat.

"En alternativ tolkning är att man ändrat synen på vilken vikt man lägger vid resursutnyttjandet i förhållande till inflationsmålet. Det vore önskvärt med en större tydlighet från Riksbankens sida här", säger han

SBAB räknar med att svensk BNP kommer att öka 1,3 procent i år, vilket sedan dämpas något till 1,1 procent nästa år. Enligt banken väntar nu några ekonomiskt svaga år i Sverige, med lägre tillväxt och stigande arbetslöshet.

Vidare tror SBAB med att bostadsbyggandet minskar till 42.000 påbörjade bostäder i år, en nivå där bostadsbyggandet också ungefär väntas ligga kvar på några års sikt. Detta matchar ökningen av antalet hushåll, men det bidrar inte till att minska det underskott på 160.000 bostäder som enligt SBAB:s beräkningar finns sedan tidigare.

"Det framstår som en omöjlig ekvation att få till stånd ett bostadsbyggande som får bort bostadsbristen och samtidigt vidta ytterligare åtgärder, som exempelvis nedtrappade ränteavdrag, i syfte att dämpa ökningen av hushållens samlade skulder", säger Robert Boije.