BOLÅN: SBAB BEDÖMER SIG KUNNA TA MARKNADSANDELAR 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den statliga bolåneaktören SBAB bedömer att bolaget under nästa år har goda möjligheter att fortsätta växa och ta marknadsandelar, även om SBAB är ödmjuka inför utmaningen att växa på en marknad med lägre kredittillväxt och under allt hårdare konkurrens.

Det skriver SBAB:s vd Klas Danielsson i bokslutsrapporten.

SBAB:s bolånestock ökade under 2019 med 5,4 procent till 292 miljarder kronor och företagets marknadsandel för bolån uppgick vid årsskiftet till 8,47 procent, en ökning från 8,41 procent vid ingången av året.

2019 inleddes enligt SBAB-chefen med en konkurrensintensitet på bolånemarknaden som man inte sett på flera år.

"Vi drabbades av negativa nettoflöden under det första kvartalet, en situation som vi som tillväxtföretag helt klart inte var vana vid. Vi vidtog en rad åtgärder för att stärka vårt bolåneerbjudande och vår konkurrenskraft. Sammantaget medförde våra åtgärder att vårt inflöde av kunder återigen tog fart, att färre kunder lämnade oss och att vi återgick till en förhållandevis god tillväxt som också upprätthölls under större delen av året", skriver Klas Danielsson.