BOJ: oförändrad policy, sänker inflationsprognos

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Reuters prognosenkät bland elva bedömare väntade sig samtliga en oförändrad depositränta.

Den penningpolitiska hållningen lämnades oförändrad och innebär bland annat att:

* BOJ avser att behålla de nuvarande extremt låga räntenivåerna under en utdragen period.

* QE-program med inriktning att hålla den tioåriga statsobligationen nära 0 procent.

* Flexibla obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, sju ledamöter röstade för och två emot: Goushi Kataoka och Yutaka Harada.

BOJ kommer fortsätta med den expansiva penningpolitiken så länge som det är nödvändigt för att nå 2-procentsmålet på ett uthålligt sätt, och göra nödvändiga justeringar vid behov.

BOJ konstaterar fortsatt att ekonomin kommer att växa i dämpad blygsam takt. De utländska ekonomierna vänta också växa stadigt som helhet, men den senaste tidens utveckling som handelsspänningarna mellan USA och Kina kräver vaksamhet.

BOJ sänker BNP-prognosen för i år (budgetåret till och med mars) men höjer den något för kommande två år. Samtidigt sänks inflationsprognosen för alla tre åren. För 2019 sänks den till 0,9 procent, främst i spåren av lägre oljepriser.

BOJ skriver att inflationstakten gradvis kommer att öka mot målet på 2 procent, främst med hänsyn till positivt utbudsgap och stigande inflationsförväntningar.

Riskerna mot utsikterna, såväl för den ekonomiska aktiviteten som priserna, ligger på nedsidan.

"Momentum för att nå prisstabilitetsmålet på 2 procent finns kvar men är ännu inte tillräckligt kraftfullt, och därför kräver utvecklingen i priserna fortsatt uppmärksamhet", skriver BOJ.

Prognos budgetår 2018   okt  2019   okt  2020   okt
==============================================================
BNP        0,9   1,4   0,9   0,8   1,0   0,8
Kärn-KPI      0,8   0,9   0,9   1,4   1,4   1,5
==============================================================