BOE: RISKERNA NU MER BALANSERADE, MEN LUTAR ÄNNU NEDÅT- HALDANE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riskerna mot den brittiska ekonomin framöver är fortsatt betydande, och det finns risker mot såväl upp- som nedsidan.

Det sade Bank of Englands chefekonom Andrew Haldane på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Enligt chefekonomen är riskerna nu mer jämnt balanserade än de var inför det penningpolitiska mötet i maj, "men de lutar fortsatt över mot nedsidan".

Bland riskerna är det, enligt Haldane, viktigast att undvika en upprepning av 1980-talets höga och långvariga arbetslöshet, i synnerhet bland yngre personer.

"Liksom övriga MPC (den penningpolitiska kommittén) är jag redo att anpassa penningpolitiken, snabbt, om det behövs för att stödja ekonomin och återföra inflationen till målet på ett uthålligt sätt", sade han.

Chefekonomen påpekade dock samtidigt att det är viktigt att inse begränsningarna för vad penningpolitiken kan göra.

"Penningpolitiken kan leverera de monetära och finansiella förhållanden som krävs för att stödja hushåll och företag - och det gör den. Men penningpolitiken kan göra relativt lite for att undvika problem orsakade av strukturella eller sektoriella skiften i ekonomin, som strukturellt höga nivåer för arbetslösheten", sade Andrew Haldane.

"Med räntor över hela kurvan nära noll är det också helt enkelt mindre utrymme för penningpolitiken än tidigare", fortsatte han.

Chefekonomen påminde samtidigt om att han före covid-krisen uttryckte oro för den växande "beroendekulturen" runt penningpolitiken, och han tillade att den senaste tidens händelser inte mildrat den oron.

"Prisstabilitet är det ankare på vilket alla samhällen och ekonomier förlitar sig för deras stabilitet och framgång. I denna tid av osäkerhet om hälsan i våra samhällen och ekonomier är det viktigare än någonsin att centralbanker inte överbelastas och att prisstabilitetsankaret inte störs", sade han.