BIOTAGE: SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMA OCH UTVÄRDERAR UTDELNINGEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Biotage har beslutat att skjuta upp årsstämman till torsdagen den 4 juni för att få mer tid att utvärdera det lagda utdelningsförslaget för 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Biotage uppger sig fortsatt ha en god finansiell ställning, men effekterna av covid-19 skapar osäkerhet om hur bolagets affärsverksamhet kommer att utvecklas, uppges det.

"I synnerhet mot bakgrund av hur snabbt förutsättningarna förändras, har Biotages styrelse gjort den bedömning att de av försiktighetsskäl anser sig behöva ytterligare tid för analys och bedömning av situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019 vad gäller storlek och tidpunkt", står det att läsa i pressmeddelandet.

Utvecklingen av spridningen av coronaviruset covid-19 medför stora svårigheter att med säkerhet bedöma den ekonomiska situationen för såväl samhället i stort som för Biotage och dess kunder, heter det.

"Myndigheter runt om världen har infört mötes- och reserestriktioner. Biotage har också infört restriktioner om rörlighet och uppmaning till arbete från hemmet där det är möjligt, allt för att skydda såväl anställda som samhället från ytterligare smittspridning. Många av våra kunder har infört motsvarande begränsningar", konstaterar bolaget.

Biotage uppger sig hoppas att det vid den senarelagda tidpunkten för stämman också ska finnas bättre förutsättningar med hänsyn till covid-19-situationen för aktieägare att säkert delta vid årsstämman.