BIOINVENT: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -27,8 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -27,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-24,9).

Nettoomsättningen uppgick till 17,4 miljoner kronor (11,3).

"Under första kvartalet har BioInvent fortsatt att göra avsevärda framsteg. Vi har kommit längre med vår pipeline och fått ytterligare validering av vår unika plattform F.I.R.S.T™, som med vars hjälp vi identifierar intressanta läkemedelskandidater och utvecklar behandlingsmetoder som har potential att avsevärt förändra cancerpatienters liv. Vi fortsätter att utveckla vår viktigaste antikropp BI-1206 för behandling av en rad former av blodcancer, och målsättningen är att vi ska kunna inleda tre nya kliniska program inom solida tumörsjukdomar", skriver bolagets vd Martin Welschof i rapporten.

"Baserat på dessa kliniska framsteg fortsätter vi att fokusera på möjliga partnersamarbeten kring våra produktkandidater. Vi kommer att noggrant överväga hur vi kan utnyttja våra finansiella resurser optimalt för att prioritera de mest lovande möjligheterna att leverera lösningar till patienter och värde till våra aktieägare", fortsätter han.