BIOGAIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 62,8 MLN KR 2 KV (47,7)

STOCKHOLM (Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 62,8 miljoner kronor för det 2 kvartalet (47,7). Resultatet per aktie uppgick till 3,6 kronor (2,7).

Nettoomsättningen uppgick till 201 miljoner kronor (156).

Rörelseresultatet blev 79,9 miljoner kronor (61,2), medan resultatet före skatt uppgick till 79,5 miljoner kronor (61,2).