BIOGAIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 43,2 MLN KR 1 KV (42,9)

STOCKHOLM (Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 43,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (42,9). Resultatet per aktie uppgick till 2:49 kronor (2:47).

Nettoomsättningen uppgick till 157 miljoner kronor (141).

Rörelseresultatet blev 56,2 miljoner kronor (56,1), medan resultatet före skatt uppgick till 56,4 miljoner kronor (56).