BILLERUD KORSNÄS: KÖPER BERGVIK SKOG ÖST FÖR 6,4 MDR KR (NY)

(Tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs har ingått avtal med övriga aktieägare i Bergvik Skog om en uppdelning av bolagets skogstillgångar.

För Billerud Korsnäs del innebär det att bolaget köper Bergvik Skog Öst.

Köpeskillingen för Bergvik Skog Öst uppgår till cirka 6,4 miljarder kronor på skuldfri bas efter avdrag för latent skatt, motsvarande cirka 18.000 kronor per hektar skogsmark.

"Förvärvet bidrar till att säkerställa Billerud Korsnäs framtida vedförsörjning såväl genom direkta leveranser som effektivare logistikflöden samt att företaget blir en stark aktör på den svenska vedmarknaden", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

En avsiktsförklaring om förvärvet, som omfattar cirka 350.000 hektar skogsmark, tecknades redan i slutet av november 2017.

Vidare framgår att Bergvik Skog Väst kommer att delas ut till aktieägarna i Bergvik Skog, vilket ger Billerud Korsnäs cirka 5 procent av aktierna. Denna post ska överlåtas till Stora Enso, enligt avtalet. Bergvik Skog Väst kommer därefter att delas upp mellan återstående ägare.

Billerud Korsnäs är dock inte klar med storaffärerna.

"[Vi avser i ett nästa steg] att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i våra skogstillgångar", kommenterar vd Petra Einarsson i pressmeddelandet.

Förvärvet finansieras med banklån, uppger bolaget vidare och upprepar sitt långsiktiga mål om en räntebärande nettoskuld i förhållande till ebitda under 2,5.