BIL: USA-FÖRSÄLJNING BÄTTRE ÄN VÄNTAT DEC OCH 2018 - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Den totala amerikanska försäljningen av lätta fordon (bilar, stadsjeepar och pickuper) var starkare än väntat i december. För helåret 2018 ökade försäljningen därmed något jämfört med året innan.

Inför 2019 ser det dock dystrare ut, med en tydlig minskning i korten.

Det skriver RBC Capital Markets i en kommentar efter torsdagens försäljningsdata från tillverkarna.

Försäljningen i december uppgick till omkring 17,5 miljoner fordon i årstakt, upp från 17,4 miljoner ett år tidigare och högre än konsensusförväntningarna om 17,3 miljoner. För helåret 2018 blev försäljningen 17,3 miljoner fordon, upp från 17,2 miljoner 2017.

Utvecklingen var svag för vanliga bilar, medan stadsjeepar och pickuper visade en tydlig ökning.

"2018 slutade faktiskt högre än 2017, men /…/ vi tror att en stark fleet-försäljning lyfte året och vi bedömer att efterfrågan i återförsäljarledet minskade med cirka 1,5 procent", skriver RBC.

Banken räknar med att hela det andra halvåret 2018 var svagt i konsumentledet, med en nedgång av efterfrågan om 3,3 procent.

"När vi ser in i 2019 skulle vi inte bli förvånade om takten från det andra halvåret 2018 håller i sig mot bakgrund av kostnadsutmaningar för branschen, potentiellt svagare konsumentförtroende och en sämre bostadsmarknad - trots en fortsatt stark ekonomi", resonerar analytikern.

RBC prognos för 2019 lyder på en total amerikansk försäljning av lätta fordon om 16,6 miljoner enheter.

Även Morgan Stanley konstaterar att decemberförsäljningen var bättre än banken och marknaden räknat med, men att investerare "fortsätter att fokusera på motvind från flera håll under 2019".

Investment banken spår att den globala bilförsäljningen ska minska med 0,3 procent under 2019, jämfört med fjolåret. Därmed spås försäljningen på helårsbasis minska för första gången sedan 2009.