Besqab: spår stabil marknad, svagt stigande priser början 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Besqab tror på en stabil marknadsutveckling med svagt stigande bostadspriser även under inledningen av 2020.

Det skriver Besqabs vd Anette Frumerie, som i december sade upp sig för att bli vd för Rikshem, i bokslutsrapporten.

Hon uppger att det finns goda förutsättningar att fortsätta tillväxtresan.

"Jag gläds åt att vi under 2019 breddat affären med hyresrätter och vi ser möjligheten att kunna genomföra fler liknande affärer under rätt förutsättningar. Det ökande utbudet av byggrätter till salu, i kombination med vår starka balansräkning, öppnar för fler byggrättsförvärv under 2020", skriver hon.

Under det fjärde kvartalet höll försäljningstakten i sig, även i december då efterfrågan säsongsmässigt brukar sjunka något, enligt Anette Frumerie.

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 118 (160) under fjärde kvartalet och under helåret 2019 ökade antalet produktionsstartade bostäder till 509 (307).

2019 års antal sålda bostäder summerade till 566, att jämföra med 186 sålda bostäder under 2018. Under fjärde kvartalet såldes 79 bostäder (73).