BERGMAN & BEVING: TISENHULT KÖPT AKTIER FÖR NÄSTAN 13 MLR KR

STOCKHOLM (Direkt) Tisenhult-gruppen, som är kopplat till Bergman & Bevings styrelseordförande Anders Börjesson, har den 7 mars köpt 160.000 B-aktier i Bergman & Beving.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista där köpet är registrerat på just Anders Börjesson.

Köpet gjordes till kursen 79:64 kronor och var därmed värt cirka 12,7 miljoner kronor.

Efter köpet äger Anders Börjesson och Tisenhult-gruppen cirka 486.000 A-aktier och 860.000 B-aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och 15,1 procent av rösterna.

Tisenhult äger aktier i även Addtech, Lagercrantz och Momentum. Bland de onoterade innehaven finns Boomerang.