BERGMAN & BEVING: SIKTAR PÅ VÄSENTLIGT HÖGRE RESULTAT - VD

STOCKHOLM (Direkt) Bergman & Beving, som äger ett antal bolag inom industri och bygg, siktar på väsentligt högre resultatnivåer framöver.

Det skriver vd Pontus Boman i onsdagens bokslutskommuniké.

"När vi summerar året kan vi se tillbaka på ett mycket händelserikt år med stora förändringar, omstruktureringar och en positiv utveckling av rörelsemarginalen under de två senaste kvartalen. Vi siktar nu på väsentligt högre resultatnivåer", skriver han.

Rörelsemarginalen under helåret april 2017 - mars 2018 uppgick till 5,6 procent (6,7), och under det fjärde kvartalet till 5,3 procent (4,6).

Den 26 april meddelade bolaget att styrelseledamoten Johan Sjö föreslås som ny ordförande, att väljas in vid årsstämman den 23 augusti. Den nuvarande ordföranden Anders Börjesson föreslås bli ordinarie ledamot.