BERGMAN & BEVING. RESULTATET EFTER SKATT BLEV 44 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Verkstadsföretaget Bergman & Beving redovisar ett resultat efter skatt på 44 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (40). Resultatet per aktie uppgick till 1:65 kronor (1:45).

Rörelseresultatet blev 60 miljoner kronor (58).

Nettoomsättningen uppgick till 919 miljoner kronor (902).

"Vi upplevde totalt sett god efterfrågan på våra huvudmarknader i Norden om än med viss påverkan av en senare säsongsstart efter sommaren än normalt. Byggmarknaden uppvisade stabil efterfrågan med fortsatt avvaktande hållning i Sverige och med mer positiva signaler från Norge som gynnats av ökad aktivitet inom offshoreindustrin. Industrimarknaden var fortsatt god, framförallt drivet av utvecklingen i Sverige och Finland", skriver bolagets vd Pontus Boman i rapporten för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.