BERGMAN & BEVING: LEDAMOT HAR KÖPT AKTIER FÖR NÄRA 2,5 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Johan Sjö, styrelseledamot i Bergman & Beving och vd för Addtech, har köpt totalt 26.000 aktier i Bergman & Beving för totalt nära 2,5 miljoner kronor.

På bolagets hemsida står det att Johan Sjö med familj har 6.500 aktier i Bergman & Beving.