BERGMAN & BEVING: KÖPER BOLAG I NORGE MED OMS 21 MLN NOK

STOCKHOLM (Direkt) Bergman & Beving förvärvar BVS Brannvernsystemer som är en leverantör av lösningar inom passivt brandskydd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Verksamheten är främst riktad mot den norska marknaden men bolaget har även säljbolag i Sverige och egen produktion i Ungern. Bolaget, med säte i Stavanger, omsätter cirka 21 miljoner norska kronor per år och har 15 anställda.

Tillträdet sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår, heter det.