BEIJER ELECTRONICS:SPÅR ÖKAD OMSÄTTNING, RESULTAT 2019 JMF 2018

STOCKHOLM (Direkt) Beijer Electronics bedömer att omsättning och resultat helåret 2019 ska öka jämfört med utfallet 2018.

"Vi har startat det nya året med en bra orderbok. Kapacitetsproblemen som inträffade under det fjärde kvartalet åtgärdas fortlöpande och får successivt effekt", skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.