Beijer Electronics:återupptar utdelning,aktie upp efter rapport

STOCKHOLM (Direkt) Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018, en förbättring från året innan då nettoresultatet var en förlust på 1 miljon kronor. Resultatet per aktie uppgick till 0:44 kronor (-0:03).

Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor (323), medan orderingången var 452 miljoner kronor (330).

Rörelseresultatet blev 20,2 miljoner kronor (3,4).

Beijer Electronics återupptar sin utdelning till aktieägarna och föreslår att 0:50 kronor per aktie ska delas ut för 2018 (0).

Beijer Electronics bedömer att omsättning och resultat helåret 2019 ska öka jämfört med utfallet 2018.

"Vi har startat det nya året med en bra orderbok. Kapacitetsproblemen som inträffade under det fjärde kvartalet åtgärdas fortlöpande och får successivt effekt", skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

Vid klockan 14.15 på måndagen var Beijer Electronics aktie upp 6,9 procent.