BEIJER ELECTRONICS: RESULTATNIVÅ FÖR LÅG MEN I RÄTT RIKTNING

STOCKHOLM (Direkt) Beijer Electronics resultatnivå är fortfarande för låg men riktningen är rätt.

Det skriver bolagets vd Per Samuelsson i delårsrapporten för det första kvartalet där rörelseresultatet blev 18,1 miljoner kronor (2,5), motsvarande en marginal på 5,4 procent (0,9).

"Vi är nöjda med det ekonomiska utfallet i kvartalet men samtidigt ödmjuka att inte dra för stora växlar från ett enskilt kvartal. Vi hade viss medvind av den svaga svenska kronan under perioden. Det kan växla snabbt liksom andra omvärldsfaktorer", säger han.

Koncernen fick också en stor enskild order på 28 miljoner kronor under första kvartalet, vilket inte inträffar varje kvartal.

Affärsenheten Westermo svarade för det stora utropstecknet med "all-time-high" beträffande orderingång, försäljning och resultat. Det är främst nätverksutrustning till tågsidan som ligger bakom framgångarna, enligt vd:n.

"Den höga tillväxten innebär samtidigt vissa utmaningar såsom att åtgärda flaskhalsar och kapacitetsbrister", skriver Per Samuelsson.

Affärsenheten Beijer Electronics befäste den positiva trenden under det första kvartalet. Orderingången steg och försäljningen utvecklades gynnsamt samtidigt som resultatet visade en bra förbättring, om än från en låg nivå.

Omstruktureringen av säljorganisationerna i Danmark och Tyskland har fortskridit enligt plan med målet att stärka försäljningsvolymerna där.

Efter ett besvärligt fjolår kunde affärsenheten Korenix visa en tillväxt i såväl orderingång som försäljning under det första kvartalet. En förlust vändes till ett något positivt resultat. Korenix fokus ligger på en successiv återhämtning under 2018.

"För koncernen som helhet ligger vår tidigare bedömning fast att Beijer Electronics Group för helåret 2018 bedöms kunna öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen för 2017", skriver vd:n.