BEIJER ELECTRONICS: OMSÄTTNING OCH RESULTAT ÖKADE 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 10,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (0,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:36 kronor (0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 361 miljoner kronor (304), medan orderingången var 371 miljoner kronor (307). Justerat för valuta steg omsättningen med 17 procent.

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (6,5).

"Beijer Electronics Groups omsättning och resultat förbättrades kraftigt under det första halvåret jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att koncernen även under andra halvåret kan öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen under samma period 2017", skriver bolaget.