BEIJER ELECTRONICS: OMSÄTTNING +6% 2 KV, RÖRELSEMARGINAL 5,6%

STOCKHOLM (Direkt) Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 13,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (10,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:36).

Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor (361), medan orderingången var 377 miljoner kronor (371).

Nettoomsättningen ökade med 6 procent, och justerat för valutaeffekter var ökningen 3 procent.

Rörelseresultatet blev 21,5 miljoner kronor (18). Rörelsemarginalen blev 5,6 procent (5,0).