BEIJER ELECTRONICS: FÖRBÄTTRAT RESULTAT, GER UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-1,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:44 kronor (-0:03).

Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor (323), medan orderingången var 452 miljoner kronor (330).

Rörelseresultatet blev 20,2 miljoner kronor (3,4).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (0:00).