BEIJER ALMA: TYDLIGARE AVMATTNING I EFTERFRÅGAN 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efterfrågan från Beijer Almas kunder var fortsatt blandad under det fjärde kvartalet men med en tydligare avmattning än tidigare kvartal under året.

Det skriver vd Henrik Perbeck i bokslutskommunikén på fredagen.

Försvars- och offshoreindustrin fortsatte starkt medan verkstadsindustrin och fordonstillverkning, både lätta och tunga fordon, avmattades. Fordonseftermarknaden stabiliserades under kvartalet.

Organiskt minskade både orderingången och nettoomsättningen under fjärde kvartalet, vilket till stor del kompenserades av tillväxt från årets förvärv. Marginalen var lägre, men kassaflödet förbättrades betydligt, skriver vd.

Vad gäller utvecklingen för de olika dotterbolagen ökade orderingången och nettoomsättningen för Lesjöfors.

Hos Habia var aktiviteten blandad. Industri avmattades medan försvar var mer stabilt.

"Inom offshore förskjöts slutleveransen av ett större projekt över årsskiftet, men viktiga order tecknades under kvartalet. Inom Telecom var marknaden svag", skriver Henrik Perbeck.

Beijer Tech, som endast verkar i Norden, mötte god efterfrågan inom underhåll och offshore, men svagare inom bland annat gjuteri och stålbranschen.

"År 2019 blev det hittills bästa året för Beijer Tech, tack vare både organisk tillväxt och flera förvärv", skriver bolaget.