BEIJER ALMA: RESULTAT SJÖNK 4 KV, OFÖRÄNDRAD UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Industrigruppen Beijer Almas

resultat före skatt blev 119 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med 126 miljoner kronor motsvarande kvartal 2018.

Rörelseresultatet uppgick till 123 miljoner kronor (129), och marginalen blev 11,7 procent (12,4).

Nettoresultatet var 92,9 miljoner kronor (104) och resultat per aktie blev 1:54 kronor (1:72).

Orderingången ökade till 1.074 miljoner kronor (1.036) och nettoomsättningen ökade till 1.061 miljoner kronor (1 043).

En utdelning om 5:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (5:10).