BAYN EUROPE: ÖKAD FÖRLUST 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bayn Europe, som utvecklar sötningsprodukten Eureba, hade en nettoomsättning på 0,8 miljoner kronor (0,6) under det första kvartalet, juli-september, under det brutna räkenskapsåret 2018/19.

Rörelseresultatet sjönk till -2,8 miljoner kronor (-1,3).

"Utvecklingen av Eureba-produkterna under kvartalet har förutom sedvanliga kundspecifika lösningar, inriktats på sötningssystem för gelégodis och lakrits. Provkörningar har utförts och målsättningen är marknadsintroduktion under första kvartalet 2019", heter det.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 miljoner kronor (-2,2) och likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,3).

Efter periodens utgång gjorde bolaget en riktad emission om drygt 5 miljoner kronor.