BAYN EUROPE: MINSKAD RÖRELSEFÖRLUST 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bayn Europe, som utvecklar sötningsprodukten Eureba, hade en nettoomsättning på 1,5 miljoner kronor (1,1) under det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-4,8).

"Utvecklingen av försäljning av produktsegmentet Eureba till befintliga kunder är den största anledningen till att försäljningen har ökat. Detta särskilt i kundgruppen som producerar mejerivaror. Tack vare vårt nya CRM-system har vi också kunnat prioritera nya potentiella kunder. Därmed har dessa kunnat bearbetas både av vår interna säljstyrka och via våra distributörer", skriver bolaget i sin rapport.

Enligt marknads- och försäljningschef Mats Källqvist kommer bolaget under 2019 även att fokusera på att digitalisera sin marknadsbearbetning, och synas betydligt mer inom sociala kanaler "med ett starkt fokus på att utbilda och påverka".