BAYN EUROPE: GENOMFÖRT RIKTAD NYEMISSION CA 4,9 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på torsdagen)

STOCKHOLM (Direkt) Bayn Europe har genomfört en riktad nyemission om cirka 4.470.000 nya aktier, vilket tillför bolaget cirka 4,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bayn Europe föreslår även att ge ut gratis teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

"Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt", enligt bolaget.

Bayn Europe, som utvecklar sötningsprodukten Eureba, handelstoppades på First North på torsdagsförmiddagen efter att aktien steg 40 procent.