BANK: UTREDNING OM PENNINGTVÄTT KAN PÅVERKA FÖRTROENDE - RB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Misstankar om penningtvätt kan även leda till att förtroendet för bankerna minskar och att deras finansieringsmöjligheter försämras.

Det skriver Riksbanken i sin halvårsvisa rapport om finansiell stabilitet.

"Flera svenska och nordiska banker har de senaste åren fått sanktioner och varningar på grund av brister i rutinerna kring penningtvätt. I dagsläget utreder FI uppgifter om bristande rutiner mot penningtvätt i SEB och Swedbank. Det skulle kunna leda till att sanktioner utdöms", sammanfattar centralbanken läget.

Riksbanken lägger till att det under sommaren 2018 framkom att Danske banks rutiner mot penningtvätt hade brustit i bankens estniska filial under perioden 2007-2015.

"Frågan är också av högsta vikt för de baltiska länderna eftersom Swedbank och SEB har stora marknadsandelar i regionen. Banker utan tillräckliga rutiner för att förhindra penningtvätt riskerar sanktioner, böter och förtroendeproblem som kan få allvarliga konsekvenser för dem själva och för det finansiella systemet. Förtroendeproblemen kan bland annat leda till att det blir dyrare för banken att låna pengar, eller att motparter inte vill göra affärer med banken överhuvudtaget", påpekar Riksbanken.

Av dessa anledningar framhålls det vara "viktigt att kontinuerligt vidta förebyggande åtgärder för att bekämpa penningtvätt". Men såväl tillsyn som utredning av dessa brott sker huvudsakligen på nationell nivå, något som Riksbanken kallar "en försvårande omständighet för ett land som Sverige" med gränsöverskridande banker och transaktionsflöden.

"De aktörer som ägnar sig åt penningtvätt ofta har internationella nätverk där pengar slussas runt för att 'tvättas' rena. Därför behövs ett starkare samarbete länder emellan", anser Riksbanken.

Finansinspektionen har en plan om att stärka det nordisk‐baltiska myndighetssamarbetet kring penningtvättsfrågor. Men Riksbanken anser därutöver att internationella aktörer som IMF bör involveras och konsulteras "för analytiskt stöd och rekommendationer".